Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Meningokokken Vaccin C


Geneesmiddel: Meningokokken Vaccin C

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Zie Meningitec« of NeisVac-C«


Werkzame stoffen

Gezuiverde, antigene polysacchariden van Neisseria meningitidis groep C. Dit s de bacterie die hersenvliesontsteking (= meningitis) kan veroorzaken.

Geneesmiddelgroep

Vaccins


Andere namen

Meningitec«

NeisVac-C«


Samenstelling

Zie Meningitec« of NeisVac-C«


Fabrikant/Leverancier

Zie Meningitec« of NeisVac-C«


Toepassingen (= indicaties)

Hersenvlies-ontsteking (= meningitis) door Neisseria meningitidis type C, voorkˇmen van (= preventie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor tetanus-toxo´d en/of difterie-toxine

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer dit vaccin niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de zwangerschap goed vast te stellen.

Dit vaccin niet toepassen de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Na toediening van dit vaccin geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht (= foetus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit vaccin heeft voor zover bekend bij toepassing volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien of dit medicijn invloed heeft op reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit vaccin bevat stimuleert de aanmaak van natuurlijke antistoffen tegen Neisseria meningitidis type C.

De duur van de beschermende werking is onbekend.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Braken (bij kleuters)

Diaree (bij kleuters)

Eetlust, verminderde (bij kleuters)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Injectieplaats: o.a. roodheid, zwelling, pijn

Prikkelbaarheid (bij kleuters)

Slaapstoornissen (bij kleuters)

Slaperigheid (bij kleuters)

Spierpijn (= myalgie)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij toepassing volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend onder de huid (=- subcutaan) of in een spier (= intramusculair) van bijv. arm of dij.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding:

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Meningitec« of NeisVac-C«

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit vaccin vragen.


Bijzonderheden

Zie Meningitec« of NeisVac-C«


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Meningokokken Vaccin C.