Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Disclaimer


De in deze databank verstrekte informatie is gebaseerd op de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerde informatieteksten van Farmaceutische Specialités en op het Farmacotherapeutisch Kompas van de Centrale Medisch-Farmaceutische Commissie van het CVZ (College Voor Zorgverzekeringen).

De verstrekte informatie is niet altijd volledig. Voor de volledige informatie over de op deze site opgenomen geneesmiddelen kan verwezen worden naar de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurde 1B teksten.

Bij het samenstellen van deze databank is door de uitgever (ConsuMed BV) een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. De database heeft een informatief karakter. Door de uitgever kan daarom geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard indien informatie uit de database aanleiding mocht geven tot enigerlei schade.

De producenten van de geneesmiddelen op deze site dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de teksten die betrekking hebben op de betreffende geneesmiddelen. Als uitgangspunt voor het geven van informatie namens de producenten hanteert de uitgever de richtlijnen van de Stichting Code Reclame Geneesmiddelen