Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Paracetamol Zetpillen (zelfzorg)


Geneesmiddel: Paracetamol Zetpillen (zelfzorg)

Zelfzorg-medicijn

Dit medicijn is zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = OTC-geneesmiddel).


Werkzame stof

Paracetamol

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)


Andere namen

Panadol®

Panadol Junior®


Samenstelling

Zetpillen: 120 mg, 240 mg, 500 mg of 1000 mg paracetamol per zetpil


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Samenwerkende Apothekers Nederland B.V.
RVG 12030-3

Ratiopharm Nederland BV
RVG 19090-3

Apothecon BV
RVG 20277-80=19090-3

Leidapharm B.V.
RVG 21911-4=57797-800

Sandoz BV
RVG 22064-7=57797-800

Centrafarm Services BV
RVG 22875-8
RVG 29758

Healthypharm B.V.
RVG 24204-5
RVG 28658=24204
RVG 28659=24205
RVG 101679-80

Kring-Apotheek BV
RVG 24979=50480
RVG 24980=55673
RVG 24981=55674
RVG 24982=55840
RVG 24983=55841

Actavis BV
RVG 27416-9=22875-8

Etos B.V.
RVG 28650=24204
RVG 28651=24205

DA Retailgroep B.V.
RVG 114339
RVG 114341
RVG 114343
RVG 114345

SDG Farma B.V.
RVG 28809=24204
RVG 28810=24205
RVG 28891=53055

Marel B.V.
RVG 28828=57799
RVG 28829=57800
RVG 109082-5

Het Apothekers Merk B.V.
RVG 34942-3

Pharmachemie BV
RVG 55673-4
RVG 55840-1

Apotex Europe BV
RVG 57797-80
RVG 114315
RVG 114320-2

HEMA BV
RVG 104422-3
RVG 104425-7

Nedac Sorbo B.V.
RVG 111957-8
RVG 111949
RVG 111954Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.


Zwangerschap

De werkzame stof passeert de placenta en komt zo in de nog ongeboren vrucht terecht. Kortdurende gebruik tijdens de zwangerschap lijkt echter relatief veilig te zijn.

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk. Gebruik tijdens de periode van borstvoeding lijkt relatief veilig te zijn.

Algemeen

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept.

Overleg eerst met uw apotheker of (huis)arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit zelfzorg-medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Paracetamol vermindert pijn (= analgetische werking) en onderdrukt koorts (= antipyretische werking). De werking van paracetamol is niet precies bekend. Mogelijk remt deze stof de productie van prostaglandinen in het centrale zenuwstelsel.

De pijnstillende en koortsverlagende werking begint na 15-30 min en duurt ca. 3-5 uur.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloedbeeld-veranderingen

Huidreacties, allergische

Leverbeschadiging, na hoeveelheden van 6 gram of meer per keer of chronisch gebruik van 3-4 g per dag.

Nierontsteking (= nefritis), na langdurig gebruik

Overgevoeligheid voor dit middel of andere middelen die paracetamol als werkzame stof bevatten

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Actieve kool (o.a. Norit®)

Alcohol

Bloedstolling-remmende medicijnen (= orale anti-coagulantia = 'bloedverdunners' = 'trombose-middelen'

Colestyramine (= Questran®)

Zidovudine (= Retrovir AZT®)

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit zelfzorg-medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De zetpillen via de anus inbrengen.

Volwassenen: 500–1000 mg per keer, max. 4 g per dag

Kinderen 12–15 jaar 500 mg 4×/dag of 1000 mg 2–3×/dag

Kinderen van 3–12 maanden: bij lichaamsgewicht 3–5,5 kg: 60 mg 2-4×/dag; bij lichaamsgewicht 5,5–10 kg: 120–125 mg 2-3×/dag;

Kinderen van 1–2 jaar: 240 mg 2-3×/dag;
-van 2–4 jaar: 240 mg 3×/dag;
-van 4–6 jaar: 240 mg 4×/dag;
-van 6–9 jaar: 500 mg 2-3×/dag;
-van 9–12 jaar: 500 mg 3×/dag;

Ook kan de dosering als volgt berekend worden:
Kinderen met lichaamsgewicht 10–33 kg (> ca. 1 jaar): 15 mg/kg lichaamsgewicht per keer tot 4×/dag met een interval van ten minste 4 uur; max. 60 mg/kg tot maximaal 2 g/dag. Kinderen < 10 kg: 7,5 mg/kg lichaamsgewicht per keer tot 4×/dag met een interval van ten minste 4 uur; max. 30 mg/kg/dag.

Algemeen

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom altijd nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.

Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige zelfzorg-medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift op het etiket of in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw (huis)arts of apotheker als dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Paracetamol Kauwtabletten/Tabletten/Zetpillen

Algemeen

U kunt zo nodig uw apotheker of drogist om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.


Bijzonderheden

De kauwtablet bevat aspartaam/fenylalanine als zoetstof.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Verminderde eetlust (anorexie), misselijkheid, braken, ziek gevoel (malaise), leverbeschadiging met o.a. geelzucht (= icterus), nierbeschadiging

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Paracetamol Zetpillen (zelfzorg).