Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Zesde zintuig (intu´tie, innerlijk oog)


Geheel van verworven kennis (opvoeding en scholing), zintuigelijke of ervaringskennis en logische denkkracht.

Terug naar zintuigen