Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Kaakholte-ontsteking, (huis)arts?


Raadpleeg de (huis)arts (o.a.)

- als de koorts (> 38oC) langer dan 3 dagen duurt
- als de pijn met pijnstillers niet afneemt
- als zich andere verontrustende verschijnselen voordoen

zie ook: behandeling

Terug naar kaakholte-ontsteking

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder "Kaakholte-ontsteking", april 2000