Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ziekte (aandoening, affect, morbus, M, -pathie)


Geleidelijk of (vrij) plotseling ontstane (= acuut), kort- of langdurige (= chronisch) aandoening die plaatselijk kan zijn (= lokaal), maar ook het gehele lichaam betreffen (= systemisch). Het meest algemeen voorkomende verschijnsel van ziekten is lichamelijke en/of geestelijke pijn.

zie ook:
- ziekteverschijnselen
- syndroom
- toepassingen(= indicaties)
- hoofdaandoeningen
- vˇˇrkomen van ziekten (= morbiditeit)
- voorkˇmenvan ziekten (= preventie, profylaxe)
- consult (= raadpleging)
- diagnose
- behandeling (= therapie)
- medicijnen