Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Zenuw-aandoeningen, centrale (hersen-/ruggemerg-aandoeningen)


Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (= hersen-, verlengde merg- en ruggemergszenuwen).

zie:
- amyotrofe laterale sclerose (= ALS)
- Bechterew
- bewustzijnsstoornissen
- bulbulaire paralyse
- centrale doorbloedings-stoornissen (o.a. TIA en grote hersenberoerte)
- centrale zenuwstelsel-tumoren
- chronische vermoeidheidsyndroom (= CVS)
- dementie (= kindsheid, Alzheimer)
- duizeligheid
- epilepsie
- evenwichtsstoornissen
- hersen-aandoeningen
- hersen-infecties
- hersenkneuzing (hersen-contussio, contusio cerebri)
- hersenschudding (= commotio)
- Huntington
- migraine
- multipele sclerose (= MS)
- myalgische encefalo-myelitis (= ME)
- opsoclonus myoclonus syndroom
- Parkinson(isme)
- psychische aandoeningen
- Ramsey-Hunt
- ruggemerg-aandoeningen
- hersentumoren
- vermoeidheidsyndroom, chronisch (= CVS)
- Wallenberg-syndroom
- wervelkolom-aandoeningen

Terug naar zenuw-aandoeningen