Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Jumbo Ibuprofen«


Geneesmiddel: Jumbo Ibuprofen«

Zelfzorg-medicijn

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel) bij apotheek of drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 112961


Werkzame stof

Ibuprofen

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)


Andere namen

Advil«

Antigrippine« Ibuprofen

Femapirin«

Sarixell«

Spidifen«

Zafen« (zelfzorg)

Nurofen«


Samenstelling

Tabletten met 200 mg ibuprofen per tablet.


Fabrikant/Leverancier

Jumbo Supermarkten B.V.


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hoofdpijn

Kiespijn

Menstruatiepijn-zonder-bekende-oorzaak (= primaire dysmenorroe)

Pijn en koorts en bij griep en verkoudheid

Pijn en koorts na inenting (= vaccinatie).

Pijn na tandheelkundige ingrepen

Algemeen

Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorg-medicijn binnen enkele dagen niet of onvoldoende helpt tegen de klachten die u heeft.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Astma-aanvallen of ernstige benauwdheid na eerder gebruik van Nurofen«, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Bloedstollingsproblemen

Dikke darm, ontstoken en zwerend (= colitis ulcerosa)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Jeukende huiduitslag (= angio-oedeem) na eerder gebruik van Nurofen«, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Maag- en darmbloedingen

Maag- of darmzweren, actief (= actieve ulcus pepticum)

Neusverkoudheid (= rhinitis) na eerder gebruik van Nurofen«, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Neuspoliepen na eerder gebruik van Nurofen«, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetase-remmers (NSAID's)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Dit middel passeert de moederkoek (= placenta) en komt zo bij de nog ongeboren vrucht. Een schadelijk effect op het kind kan niet geheel worden uitgesloten.

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk. Hierdoor kan het kind overgevoelig worden (= sensibilisatie) voor dit medicijn.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschapschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen.
Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Vraag eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.

Lees eerst de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit zelfzorg-medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , wazig zien en veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Dit middel verlengt de bloedingstijd.

De pijnstillende en koortsverlagende werking begint na ca. 20-30 min en duurt ca. 4-6 uur.

De koortswerende werking begint na 1-4 dagen.

Deze pijnstiller behoort tot de prostaglandine-synthetase-remmers, die ook wel NSAID's (= Non-Stero´de Anti-Inflammatoire Drugs) worden genoemd.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Benauwdheid

Bloedingen

Braken

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexia)

Hoofdpijn

Gezichtsstoornissen (o.a. wazig zien)

Maagdarmklachten

Maagdarmzweren, verergering van

Menstruatiecyclusstoornissen

Misselijkheid

Nervositeit

Nierfunctiestoornissen

Oorsuizen (= tinnitus)

Overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk en huiduitslag).

Slapeloosheid

Spijsvertering, verstoorde (= dyspepsie)

Vochtophopingen (= oedeem)

Zuurbranden

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva)

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia = 'trombose-middelen')

Ciclosporine (= Neoral«, Sandimmune«)

Corticostero´den

Digoxine (= Lanoxin«)

Fenyto´ne (= Epanutin«, Diphanto´ne«)

Lithium (= Camcolit«, LitareBrufen«, Priadel«)

Methotrexaat (= Emtrexate«, Ledertrexate«)

Ontkroezende haarmiddelen

Pijnstillers met dezelfde werkingswijze (= remming van prostaglandine-synthetase)

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Reuma-patiŰnten met ochtendstijfheid: de eerste dosis onmiddellijk na wakker worden op nuchtere maag innemen met ruime hoeveelheid thee, water of andere drank. De werking treedt dan betrekkelijk snel op. De overige doses nß de maaltijd innemen.

Algemeen

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.

Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige zelfzorg-medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift op het etiket of in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt zo nodig uw apotheker of drogist om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.


Bijzonderheden

De stroop bevat tevens suiker (660 mg saccharose per ml).


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Jumbo Ibuprofen«.