Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ustekinumab Injecties


Geneesmiddel: Ustekinumab Injecties

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Ustekinumab

Geneesmiddelgroepen

immunologische middelen

Psoriasis Matige tot ernstige chronische plaque psoriasis bij volwassenen.


Andere namen

Stelara«


Samenstelling

Oplossing voor onderhuidse (= subcutane) injectie: 45 mg ustekinumab in 0,5 ml vloeistof (in wegwerpspuit)


Fabrikant/Leverancier

Janssen-Cilag BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Psoriasis. Matig tot ernstige chronische plaque psoriasis bij volwassenen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Infecties, indien ernstig, zoals actieve tuberculose (informeer uw arts als u een infectie heeft of vermoedt)

Overgevoeligheid of allergie voor ÚÚn of meer van de bestanddelen van dit medicijn

Tuberculose (actieve) of andere ernstige infecties

Kinderen onder de 18 jaar

Algemeen

NB. Raadpleeg uw (huis)arts als u:
- multipele sclerose (= MS) heeft
- infectie-verschijnselen heeft of krijgt tijdens het gebruik van dit middel
- bepaalde vaccins (= inentingsvloeistof) heeft gebruikt of wil gaan gebruiken.

Breng behalve uw eigen (huis)arts ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Het is niet bekend of dit medicijn het verloop van de zwangerschap be´nvloedt.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Tijdens gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkˇmen door gebruik van een voorbehoedsmiddel (o.a. de pil, spiraaltje, condooms).

Voorkom tot 15 weken na gebruik van dit medicijn zwangerschap door gebruik van een goed voorbehoedsmiddel.

Borstvoeding

Tijdens en gedurende tenminste 15 weken na gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Het is niet bekend of Stelara« invloed kan hebben op de rijvaardigheid of het vermogen machines te
bedienen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn bevat monoklonale antilichamen die zijn geproduceerd door levende cellen.
Deze antilichamen remmen de ontstekingsreactie en kunnen daardoor reuma-klachten verminderen.

Dit medicijn is gericht tegen tumor-necrose-factor-alfa (TNF-ß), een belangrijk cytokine in de pathogenese van inflammatoire aandoeningen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Neem direct contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt.

Verschijnselen van een allergische reactie zoals zwelling van gelaat lippen of mond

Verschijnselen van een infectie (met inbegrip van tuberculose) zoals koorts, vermoeidheid of kortademigheid.

Zeer veel voorkomende bijwerkingen:

Infectie van keel of luchtwegen

Veel voorkomende bijwerkingen:

Depressie

Hoofdpijn

Duizeligheid

Verstopte neus

Diarree

Jeuk

Rug- of spierpijn

Roodheid op de injectieplaats

Algemeen

NB. Tot 15 weken na gebruik van de laatste dosering kunnen zich bijwerkingen (blijven) voordoen.

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Informeer vˇˇr gebruik van dit medicijn uw (huis)arts of diens vervanger welke medicijnen en zelfzorg-medicijnen u al gebruikt.
U kunt zo voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met dit medicijn.

Sommige vaccinaties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Dit middel moet onder de huid (= subcutaan = s.c.) worden ingespoten.
Volg daarbij nauwkeurig de instructies van uw arts en de bijsluiter van dit middel.

Neem na vergeten van een injectie de vergeten injectie alsnog (tenzij u al weer spoedig toebent aan de volgende injectie; raadpleeg in dat geval eerst uw arts).
Neem de volgende injectie op de dag dat u volgens schema uzelf weer een injectie moet toedienen.

Bel onmiddellijk uw (huis)arts als u meer heeft gebruikt dan uw arts had voorgeschreven. Hou in dat geval de verpakking of bijsluiter bij de hand.

Algemeen

Raadpleeg bij twijfel over het gebruik uw (huis)arts of apotheker.


Bewaren

In de originele verpakking in de koelkast (2-8oC (niet in de vriezer bewaren!)

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts en volgens de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts als zich ernstige bijwerkingen voordoen (zie Bijwerkingen).


Vergoeding

Dit recept-medicijn wordt volledig vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Ustekinumab Injecties.