Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Wellbutrin XR


Geneesmiddel: Wellbutrin XR

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 33668-9


Er is een fout opgetreden. De inhoud van deze pagina kon niet worden weergegeven.

Andere namen

Zyban

Elontril

Zyntabac


Samenstelling

Tabletten met gereguleerde afgifte: 150 mg of 300 mg bupropion


Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline BV (GSK)

Dr. Fisher Farma B.V.
RVG 105721//33669
RVG 108611//33668
RVG 109512//33668
RVG 109508//33669

Medcor Pharmaceuticals B.V.
RVG 112249//33668
RVG 112247//33669

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 107710//33668
RVG 107706//33669
RVG 107895//33669
RVG 109332//33668
RVG 114168//33669
RVG 115468//33668


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Depressie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.afhankelijkheid addictie stoppen met roken rookverslaving


Er is een fout opgetreden. De inhoud van deze pagina kon niet worden weergegeven.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Een actief afbraakproduct (= actieve metaboliet) van de werkzame stof (= amfebutamon) komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel bij voorkeur geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn vermindert de behoefte om te roken. De manier waarop dat gebeurt (= werkingsmechanisme) is nog niet precies bekend.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Angsten

Bevingen

Bloeddrukverlaging, bij opstaan (= orthostatische hypotensie), waarbij duizeligheid en evenwichtsstoornissen kunnen optreden

Blozen

Buikpijn

Concentratie-verlies

Depressie

Droge mond

Duizeligheid

Eetlust, afname (= anorexie)

Epileptische aanval (in zeldzame gevallen)

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Hoofdpijn

Instorting (= collaps)

Maagdarm-klachten

Misselijkheid (= nausea)

oorsuizen (= tinnitus)

Opgewondenheid (= agitatie)

Overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag, jeuk en zwelling van de huid en slijmvliezen (= angio-oedeem), benauwdheid en shock (anafylactische shock)

Slapeloosheid

Smaak-stoornissen

Spierkrampen en/of -schokken (convulsies)

Vaatverwijding[5 Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid

Zweten

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen is gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo kunt u voorkomen dat u dat medicijn voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Er is een fout opgetreden. De inhoud van deze pagina kon niet worden weergegeven.

Gebruik

Zie de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering: de eerste 6 dagen 1 tablet per dag, daarna 2 tabletten per dag.

Algemeen

Vraag eventueel uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Er is een fout opgetreden. De inhoud van deze pagina kon niet worden weergegeven.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico dat ze niet werken of dat de werking tegenvalt. Gebruik daarom niet zonder voorafgaand overleg minder dan de voorgeschreven dosering.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom zonder voorafgaand overleg niet mr dan de voorgeschreven dosering.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer dit medicijn niet op eigen initiatief met recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen.
Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen medicijnen vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In de praktijk is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Wellbutrin XR.

Bijsluiters