Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Iloprost Inhalaties (EU)


Geneesmiddel: Iloprost Inhalaties (EU)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Ventavis«: 2004


Werkzame stof

Iloprost

Geneesmiddelgroep

Pulmonale bloeddrukverlagers

Prostglandinen


Andere namen

Ventavis«


Samenstelling

Ventavis« vernevel-oplossing voor inhalatie (aŰrosol), 2 ml: 10 microgram iloprost-trometamol per ml

Hulpstoffen: ethanol 96%, natriumchloride, trometamol, water, zoutzuur


Fabrikant/Leverancier

Ventavis«: Schering Nederland BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging in de longen (= pulmonale hypertensie = PPH)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Wanneer niet gebruiken (= contra-indicaties) o.a.

Hartproblemen, uiteenlopende

Hersenberoerte of andere stoornis van de hersendoorbloeding (= cerebrale ischemie), korter dan 3 maanden geleden

Bloedingen, verhoogd risico

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of ÚÚn of meer van de bestanddelen

Pasgeborenen en kinderen

Vochtophoping inde longen (= pulmonaal oedeem)

Zwangerschap

Zwangerschapswens (overleg in dat geval vˇˇr gebruik eerst met uw arts)

Let op!

Pasgeborenen, kinderen en zwangere vrouwen niet blootstellen aan neveldruppeltjes van dit middel in de lucht.

Sta voorzichtig op van bed of uit stoel om duiseligheid en flauwvallen te voorkˇmen (zorg dat een arts kan worden gewaarschuwd als dat gebeurt).

Overleg bij leverproblemen of ernstige nierproblemen vˇˇr gebruik eerst met uw arts.

Overleg bij infectie van de longen of ernstige astma vˇˇr gebruik eerst met uw arts.

Neem contact op met een arts als uw totale conditie slechter wordt.

Neem eerst contcat op met een arts als u bent gestopt of wil stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap of bij zwangerschapswens (eerst overleggen met de arts).

Borstvoeding

Na gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel behalve uw eigen (huis)arts ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en/of een licht gevoel in het hoofd veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn verwijdt de bloedvaten in de longen en kan op die wijze de bloeddruk in de longen verlagen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- blozen
- roodheid in het gezicht
- hoesten
- bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- hoofdpijn
- kramp (= spasme) van de kaakspier
- flauwvallen (= syncope)

Overige bijwerkingen

- bloedingen (in combinatie met bloedverdunners = anti-coagulantia)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een:
- bijwerking
- wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
- overgevoeligheid
- allergische reactie.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen en na insmeren van grote lichaamsoppervlakken/i]. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bloeddrukverlagers (= anthypertensiva)

Bloedverdunenrs (= trombose-middelen, anti-coagulantia), waaronder ook acetylsalicylzuur (= 'aspirine'), dat ook in veel pijnstillers en koortsvelagende middelen voorkomt

Hartmiddelen

Algemeen

Vertel behalve uw eigen (huis)arts ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Volg zeer nauwkeurig het voorschrift van uw (huis)arts, op het etiket en in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: 6-9 inhalaties per dag

Breek vlak voor het inhaleren, de ampul open en doe de vloeistof in de vernevelkamer.

Eventuele restanten in de vernevel-oplossing niet opnieuw gebruiken.

Vermijdt ieder contact van de oplossing met huid of ogen.

Zorg voor een goede ventilate van de kamer waarin u dit medicijn inhaleert.

Pasgeborenen, baby's, kinderen en zwangere vrouwen mogen niet worden blootsgesteld aan dit medicijn.

Raadpleeg uw arts als u een dosis bent vergeten.

Raadpleeg uw arts als u een overdosis heeft gebruikt en last krijgt van bonzende hoofdpijn, blozen, misselijkheid, overgeven, diarree, duizeligheid en/of flauwvallen

Algemeen

Vraag uw (huis)arts of apotheker om informatie als u niet goed (meer) weet hoe u dit medicijn moet gebruiken.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven en niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Overleg eerst met uw (huis)arts als u wil stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Zie ook: Gebruik van dit medicijn.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Ventavis«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo ndoig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

- ernstige hoofdpijn
- bloezen
- roodheid in het gezicht
- misselijkheid
- overgeven
- diarree
- duizeligheid
- flauwvallen

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Iloprost Inhalaties (EU).