Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ketanest-Sģ


Geneesmiddel: Ketanest-Sģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

2002


Werkzame stof

(S)-ketamine

Geneesmiddelgroep

Middelen voor algehele verdoving (= algehele anesthesie, narcose-middelen)


Andere namen

Geen


Samenstelling

Injectievloeistoffen: 5 mg of 25 mg (s)-ketamine per ml


Fabrikant/Leverancier

Pfizer Nederland BV

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 113700//24776
RVG 114779//24775
RVG 114770//22550

Dr. Fisher Farma B.V.
RVG 114820//24775
RVG 114819//24776
RVG 114821//22550


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Algehele verdoving (= anesthesie, narcose) of als toevoeging bij andere verdovingsmiddelen

Pijn-bestrijding (= analgesie), o.a. bij terminale patiŽnten

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging (= hypertensie) ongewenst

Hart-doorbloeding, slechte (= ischemische hartziekten, zoals angina pectoris)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn bij voorkeur niet toedienen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen bortsvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit middel kan na toedineing o.a. duizeligheid, psychische reacties en gezichtsstoonissen veroorzaken.
Neem daarom tot tenminste 24 uur na toediening van dit middel niet deel aan het verkeer en bedien gedurende die tijd geen machines.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn heeft een snelle pijnstillende (= analgetische) en verdovende (= anesthetische) werking.

De pijnstillende werking treedt op bij lagere doseringen en houdt langer aan dan de verdovende werking.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Braken

Duizeligheid

Gezichtsvertroebeling

Hartfrekwentie-toename (= tachycardie)

Injectieplaats: roodheid (= erytheem) en huid-uitslag

Misselijkheid

Motorische onrust

Psychische reacties, zoals verwardheid, vreemd gedrag, levendige/aangename dromen (deze bijwerkingen kunnen worden bestreden met benzodiazepinen)

Speekselvloed (= hypersalivatie)

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Aminofylline

Barbituraten

Ergometrine

Halothaan

Opiaten (opioÔde of narcotische analgetica)

Sympathicomimetica, zoals epinefrine

Schildklier-hormonen

Spierverslappers, bepaalde (niet-depolariserende)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespeek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Ketanest-Sģ

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Spierschokken convulsies), hart-ritme-stoornissen (aritmieŽn), ademhalingsstilstand, verlengde uitslaapperiode


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Ketanest-Sģ.