Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Calcipotriol Crème/Lotion/Zalf (generiek)


Geneesmiddel: Calcipotriol Crème/Lotion/Zalf (generiek)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Calcipotriol

Geneesmiddelgroep

Psoriasis-huidmiddelen


Andere namen

Daivonex®


Samenstelling

Crème, tubes 30 g, 60 g of 120 g: 50 microgram calcipotriol-monohydraat per gram
Hulpstoffen: cetylstearyl-acohol, cetamacrogol 1000, chloor-allyl-hexaminiumchloride (= Dowicil 200), dinatrium-edetaat, dinatrium-fosfaat-dihydraat, vloeibare paraffine, glycerol 85%, witte zachte paraffine, gezuiverd water

Lotion, 60 ml: 50 microgram calcipotriol-monohydraat per ml
Hulpstoffen: hyprolose, levomenthol, natriumcitraat, 2-propanol, propyleenglycol, gezuiverd water

Zalf, water-emulgerende, tubes 30 g, 60 g of 120 g: 50 microgram calcipotriol-monohydraat per gram
Hulpstoffen: alfa-tocoferol, dinatrium-edetaat, dinatrium-fosfaat-dihydraat, vloeibare paraffine, glycerol 85%, witte zachte paraffine, polyoxyethyleen-2-stearylether, propyleenglycol. gezuiverd water


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz B.V.
RVG 22619-22
RVG 101239-40
RVG 101242


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Psoriasis, milde tot matig ernstige psoriasis (= psoriasis vulgaris) van de huid (crème en zalf) en van de hoofdhuid (lotion).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Calciumgehalte van bloed, verhoogd (= hypercalciëmie).

Calcium-huishouding, bij bekende stoornissen daarvan

Leverziekten, ernstige (alleen bij lotion)

Nierziekten, ernstige (alleen bij lotion)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Het is niet bekend of de werkzame stof in dit medicijn overgaat in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn is afgeleid van vitamine D en herstelt de normale groei van de keratinocyten in de opperhuid.

De werking wordt zichtbaar na 2-4 weken en is na ca. 6 weken maximaal

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Droge huid (lotion)

Galbulten (= urticaria)(lotion)

Huidirritatie van de aangedane en ook de omringende huid, o.a. roodheid (= erytheem)

Lichtgevoelig eczeem, (= fotosensitief eczeem), bij gelijktijdige toepassing van UVB-lichttherapie

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

UVB-lichttherapie

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De crème, zalf en lotion niet in het gezicht gebruiken.

De gebruikelijke dosering is twee maal daags aanbrengen op de aangedane huid.

Per week niet meer dan 100 gram crème of zalf en niet meer dan 60 ml lotion gebruiken.

Bij gecombineerd gebruik van zowel lotion, crème en/of zalf tot maximaal 5 mg calcipotriol (= werkzame stof) per week gebruiken.

Na gebruik van dit medicijn de handen of vingers wassen om onwillekeurige verspreiding naar de gezichtshuid of andere huiddelen te voorkómen

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur (15-25 C).

Dit medicijn niet meer gebruiken als de uiterste gebruiksdatum (zie verpakking) overschreden is

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in de vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Receptmedicijnen niet op eigen initiatief combineren met andere recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen. Dit kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Dit medicijn mag niet in het gezicht worden toegepast.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Braken, coma, depressie, verminderde eetlust (anorexie), misselijkheid, spierslapte en verstopping (obstipatie).

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke overdoseringsverschijnselen.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Calcipotriol Crème/Lotion/Zalf (generiek).