Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Olanzapine Tabletten (generiek)


Geneesmiddel: Olanzapine Tabletten (generiek)

Recept-medicijn

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Olanzapine

Geneesmiddelgroep

klassieke anti-pyschotica (= neuroleptica)


Andere namen

Zyprexa®

Arkolamyl®


Samenstelling

Tabletten, omhulde: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg 15 mg of 20 mg olanzapine per tablet

Smelttabletten, snel in de mond oplossende: 5 mg, 15 mg of 20 mg olanzapine per tablet


Fabrikant/leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz BV
RVG 34687-9
RVG 34684-5
RVG 107681-4

NeoPharma Limited
EU/1/07/426/002
EU/1/07/426/004
EU/1/07/426/009
EU/1/07/426/011

Teva Pharma B.V.
EU/1/07/427/023-037

Synthon BV
RVG 34649-52

Laboratorios Lesvi, SL
RVG 3508-15
RVG 103396
RVG 103398-400

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
RVG 102517-24

Actavis Group PTC ehf
RVG 102278
RVG 102280-4

Jubilant Pharmaceuticals N.V.
RVG 104371-6
RVG 105166
RVG 105168-70

Ratiopharm Nederland B.V
RVG 34545-54

Apotex Europw BV
EU/1/10/635/001-002
EU/1/10/635/004
EU/1/10/635/006
EU/1/10/635/012-013

Ranbaxy Belgium NV
RVG 102843
RVG 102845
RVG 102849-56

Arrow ApS
RVG 104649
RVG 104653
RVG 104656
RVG 104659-64

Sigillata Ltd.
RVG 102502-5

Accord Healthcare Ltd
RVG 102968-9
RVG 102971-3

Bluefish Pharmaceuticals AB
RVG 107195
RVG 107197-9

Sanovel Holding B.V.
RVG 105686-8

Aurobindo Pharma B.V.
RVG 108562
RVG 108567-71

Jenson Pharmaceutical Services Ltd
RVG 108412-5

Renantos Pharmavertriebsgesellschaft mbH
RVG 110140-2


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Schizofrenie is een hersenziekte met verschijnselen zoals het horen, zien en voelen van dingen die er niet zijn; waangedachten, ongebruikelijke achterdocht en teruggetrokken gedrag. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook depressief, angstig of gespannen voelen.

Matig tot ernstige manische episode.

Voorkómen (= profylaxe) van het terugkomen (=recidief) van een bipolaire stoornis bij patiënten die eerder goed reageeren op behandeling met olanzapine.

Olanzapine is een antipsychoticum; dit zijn medicijnen die o.a. de verschijnselen van schizofrenie en manie verminderen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Glaucoom (= groene staar), bepaald type (nauwe kamerhoekglaucoom)

Overgevoeligheid voor olanzapine of voor een van de hulpstoffen.

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking kan een effect op de pasgeborene niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat mogelijk over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Olanzapine is een antipsychoticum en deze medicijnen verminderen wanen, hallucinaties en andere denkstoornissen of doet deze geheel verdwijnen (= anti-psychotische werking). Ook vermindert olanzapine gevoelens van leegte, gebrek aan emoties en initiatief, depressieve gevoelens, vermoeidheid en problemen met concentratie en denken.

Dit medicijn heeft ook een kalmerende (= sedatieve) werking.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bewegingsstoornissen, bepaalde (= extrapiramidale stoornissen)

Bloedbeeld, veranderingen van sommige bloedcellen en vetten in het bloed

Duizeligheid door bloeddrukdaling bij plotseling opstaan (= orthostatische hypotensie)

Droge mond

Eetlust, toename

Gewichtstoename

Slaperigheid

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophoping (= oedeem), vooral in armen en benen

Algemeen

De bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter in de verpakking.

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen is gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn met weinig bekende bijwerkingen.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol

Antidepressiva (fluvoxamine = Fevarin® en fluoxetine = Prozac)® )

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Dopamine-agonisten

Ciprofloxacine (= Ciproxin®)

Ketoconazol (= Nizoral®)

Levodopa (= Aldomet®)

Slaapmiddelen (= hypnotica)

Stoffen en medicijnen die een effect hebben of kunnen hebben op de leverfunctie

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of drank.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Tablet éénmaal daags, met of zonder voedsel, heel innemen met water.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

Tabletten: in de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na verdosering (o.a.)

Ademhaling, vertraagde (= ademhalingsdepressie); agressie; bewegingsstoornissen; bloeddrukverhoging (= hypertensie); bloeddrukverlaging (= hypotensie); coma;
desoriëntatie/verwardheid (= delier); hartritmestoornissen (= aritmieën); spraak, onduidelijke; opwinding (= agitatie); spierschokken (= convulsie); sufheid

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed. Hou in dat geval de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand.


Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Olanzapine Tabletten (generiek).