Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ranitidine (Bruis)tabletten/Injectie (recept)


Geneesmiddel: Ranitidine (Bruis)tabletten/Injectie (recept)

Recept-medicijn

Dit middel is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1996


Werkzame stof

Ranitidine

Geneesmiddelgroep

Histamine-2-blokkers


Andere namen

Zantac«


Samenstelling

Bruistabletten: 150 mg of 300 mg ranitidine-hydrochloride per bruistablet
De bruistabletten bevatten natrium.

Tabletten, omhulde: 150 mg of 300 mg ranitidine-hydrochloride per tablet


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a

Centrafarm Services B.V.
RVG 22508-9

Sandoz B.V.
RVG 21969-70
RVG 23054 (injectie)
RVG 23701-2

Pharmachemie B.V.
RVG 22261-2
RVG 23422-3
RVG 31479-80

Mylan B.V.
RVG 22359-60
RVG 29327-8

Ratiopharm Nederland BV
RVG 26603-4

Pharmacin Products B.V.
RVG 23060-1

GenRx B.V.
RVG 23159-60

Accord Healthcare Ltd
RVG 25003-5
RVG 101659-60

Actavis B.V.
RVG 25047-8

Delphi Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 35080-1//22359-60

Apotex Europe BV
RVG 25751-2

Leyden Pharmaceuticals B.V.
RVG 31472-3


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hyperaciditeit, bestrijding van de klachten van overmatig maagzuur, zoals spijsverteringsstoornissen, zure oprispingen en zuurbranden

Behandeling en voorkˇmen van (= preventie) maag-/darm-zweren (= ulcus pepticum), al of niet als gevolg van het gebruik van pijnstillers van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's)

Slokdarm-aandoeningen t.g.v. terugvloeiing van actief maagsap in de slokdarm (= reflux oesofagitis

Zollinger-Ellison-syndroom (= overmatige maagzuur-productie en maag-darmzweren t.g.v. maagtumor)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Acute porfyri (= erfelijke stoornis in de aanmaak van rode bloed-kleurstof), in het verleden

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit medicijn niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht (= foetus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over een mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn remt de productie en afgifte van maagzuur en pepsine (= eiwit-splitsend spijsverteringsenzym) door het maagslijmvlies.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Duizeligheid

Hoofdpijn

Overgevoeligheidsreacties (o.a. huiduitslag, koorts en shock)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

De kans op bijwerkingen is gewoonlijk groter bij hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Andere medicijnen die via de mond (= oraal) worden ingenomen

Sucralfaat (= Ulcogant«), hoge doses (> 2 gram)

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Tablet heel innemen met water.

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Algemeen

Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter van dit medicijn niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.


Bewaren

Bruistabletten, drank, granulaat en tabletten: in de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer dan de aangegeven hoeveelheid.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in het medicijn heeft. Wanneer u geen vertrouwen in het medicijn heeft, kunt u het beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om nader advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw apotheker of drogist.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking tegenvalt.Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel) en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van dit medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Ranitidine (Bruis)tabletten/Injectie (recept).