Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Pneumokokken Vaccin


Geneesmiddel: Pneumokokken Vaccin

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Zie Pneumo« 23, Pneumovax«, Pneumune« of Prevenar«


Werkzame stoffen

Zie Pneumo« 23, Pneumovax«, Pneumune« of Prevenar«

Geneesmiddelgroep

Vaccins


Andere namen

Pneumo« 23

Pneumovax«

Pneumune«

Prevenar«


Samenstelling

Zie Pneumo« 23, Pneumovax«, Pneumune« of Prevenar«


Fabrikant/Leverancier

Zie Pneumo« 23, Pneumovax«, Pneumune« of Prevenar«


Toepassingen (= indicaties)

Longontsteking (= pneumonie) en andere infecties door pneumokokken (= pneumobacil = Pneumococcus)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Her-inenting (= revaccinatie), met uitzondering van volwassenen met verhoogd risico op een dodelijke (= fatale) pneumokokken-infectie, die 4 jaar geleden zijn ingeŰnt zonder ernstige of hevige reactie

Kinderen met een zeer groot risico op een pneumokokken-infectie, die bij hervaccinatie 10 jaar of jonger zijn en 3-5 jaar geleden zijn ingeŰnt

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen (o.a. thiomersal)

PatiŰnten met de ziekte van Hodgkin korter dan 10 dagen vˇˇr of tijdens behandeling met immunoglobulinen en/of bij wie de lymfeklieren zijn bestraald.

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit vaccin niet toepassen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit vaccin met de nodige voorzichtigheid toepassen tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit vaccin geeft bescherming tegen pneumokokken-infecties.

De beschermende werking begint gewoonlijk na 3 weken.

De duur van de bescherming is niet precies bekend (de antilichaam-titers zijn bij volwassenen gedurende 5 jaar verhoogd)

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Gewrichtsontsteking (= artritis)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Injectieplaats: o.a. pijn, roodheid en verharding

Klier-ontsteking (= adenitis)

Koorts

Malaise

Overgevoeligheidsreacties

Serumziekte (= koorts, gewrichtszwellingen, spierpijnen en roodheid tussen 7 tot 12 dagen na de vaccinatie)

Spierpijn (= myalgie)

Zwakte (= asthenie)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) op een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bestraling (= radiotherapie), zware

Immuno-suppressiva (= medicijnen die afstotingsreacties na transplantaties remmen)

Oncolytica (medicijnen tegen kanker, 'chemokuur')

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en dan toegediend in een spier (= intra-musculair).


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Pneumo« 23, Pneumovax«, Pneumune« of Prevenar«

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit vaccin vragen.


Bijzonderheden

Zie Pneumo« 23, Pneumovax«, Pneumune« of Prevenar«


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Pneumokokken Vaccin.