Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Haemophilus influenzae B Vaccin


Geneesmiddel: Haemophilus influenzae B Vaccin

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1993


Werkzame stof

Polyribosyl-ribitol-fosfaat-tetanustoxoÔd (= PRP-T)

Geneesmiddelgroep

Vaccins


Andere namen

Act-Hibģ


Samenstelling

Act-Hibģ poeder voor injectievloeistof (in wegwerp-spuit + 0,5 ml oplosmiddel): 10 microgram polyribosyl-ribitol-fosfaat-tetanustoxoÔd (= PRP-T)


Fabrikant/Leverancier

Act-Hibģ: Aventis Pasteur MSD (APMSD)


Toepassingen (= indicaties)

Actieve immunisatie (= bescherming) van zuigelingen vanaf 2 maanden en kleuters tegen complicaties van door het griepvirus Haemophilus influenzae B indirect veroorzaakte infecties zoals gewrichtsontstekingen (artritis), bacteriŽle hersenvlies-ontsteking meningitis, bloedvergiftiging (sepsis), onderhuidsbindweefsel-ontsteking (cellulitis) en strotklepje-ontsteking (epiglottitis)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit vaccin.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit vaccin of voor een of meer van de bestanddelen.

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit vaccin niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toediening van dit vaccin geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling .
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit vaccin heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien of dit medicijn invloed heeft op uw reactie- of concentratievermogen.


Werking

Dit vaccin bevordert door koppeling van polyribosyl-ribitol-fosfaat (PRP) en tetanus-toxoÔd tot PRPT de immuniteit tegen een aantal bloed-infecties die onder invloed van Haemophilus influenzae type b ontstaan.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische reacties, zoals huiduitslag, jeuk en zwelling (zelden)

Koorts

Injectieplaats: pijn, roodheid en weefselverharding (= induratie)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) op een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.


Gebruik

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend in een spier (= intra-musculair).

NB De vers bereide vaccin-oplossing dient helder en kleurloos te zijn en mag na bereiding maximaal 1 uur worden bewaard.

Op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden het vaccin -eventueel tegelijk met het DKTP-vaccin- toedienen (maar dan wel in een ander lichaamsdeel).

Op een leeftijd van 6-12 maanden twee injecties toedienen met een tijdinterval van 1-2 maanden, gevolgd door een injectie op de leeftijd van 14-18 maanden.

Na de leeftijd van 12 maanden is slechts ťťn injectie nodig.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

De vers bereide vaccin-oplossing dient helder en kleurloos te zijn en mag na bereiding maximaal 1 uur worden bewaard.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Act-Hibģ

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Haemophilus influenzae B Vaccin.