Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Artica´ne Injecties


Geneesmiddel: Artica´ne Injecties

Alleen op recept

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Artica´ne


Andere namen

Ultracain D-S«


Samenstelling

Ultracain D-S« injectievloeistof, cilinderampul 1,7 ml: 40 mg artica´ne-hydrochloride en 5 microgram epinefrine-hydrochloride per ml
De injectievloeistof bevat natrium-disulfiet als conserveermiddel.

Ultracain D-S« injectievloeistof 'Forte', cilinderampul 1,7 ml: 40 mg artica´ne-hydrochloride en 10 microgram epinefrine-hydrochloride per ml
De injectievloeistof bevat natrium-disulfiet als conserveermiddel.


Fabrikant/Leverancier

Ultracain D-S«: Aventis Pharma BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verdoving (= anesthesie), voorkˇmen (= preventie) en behandeling van pijn door plaatselijke verdoving (= lokale anaesthesie) in de tandheelkundige (intra-orale infiltratie- en geleidingsanaesthesie)

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging (= hypertensie); dit geldt alleen voor Artica´ne Injecties 'Forte'

Choline-esterase, tekort aan

Hart- en vaat-aandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen); dit geldt alleen voor Artica´ne Injecties 'Forte'

Hartritme-verhoging, bepaalde vormen (paroxismale tachycardie en hoog-frequente tachycardie)

Ontsteking van het injectie-gebied

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen (o.a. sulfiet) of voor vergelijkbare, verdovende middelen van het amide-type

Overgevoeligheid voor sulfiet, met name bij astma (= asthma bronchiale)

Schildklierhormoon-productie, verhoogd (= hyperthyreo´die); dit geldt alleen voor Artica´ne Injecties 'Forte'

Suikerziekte (= diabetes mellitus); dit geldt alleen voor Artica´ne Injecties 'Forte'

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden toegepast.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en verlies van bewustzijn veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de pijngewaarwording minder wordt of geheel wordt geblokkeerd (= anaesthesie).

De werking begint na enkele minuten en duurt ca. 45 minuten of ca. 75 minuten ('Forte')

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ademhalingsstoornissen

Bewustzijnsverlies

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Braken

Circulatie-stoornissen, zoals bloeddrukdaling (= hypotensie) en veranderingen in de polsfrequentie

Duizeligheid

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hartritme-stoornissen

Hoofdpijn

Misselijkheid

Oorsuizen

Overgevoeligheidsreactie, zoals misselijkheid, diarree, ademhalingsproblemen, bewustzijnsstoornissen en shock; vooral bij astma-patiŰnten (asthma bronchiale)

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Spierkrampen

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antidepressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva en MAO-remmers)

Anti-stollingsmiddelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen')

Cyclopropaan en vergelijkbare anaesthetica

Digitalis-preparaten (o.a. Lanoxin«)

BŔta-blokkers

Halothaan en vergelijkbare anaesthetica

Heparine

Pijnstillers (= analgetica) van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's)

Plasmavervangende middelen van het dextraan-type

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit medicijn wordt door de (tand)arts bereid en toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Ultracain D-S«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Ultracain D-S« injectievloeistof bevat natrium-disulfiet als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Duizeligheid, onrust, sufheid, spierschokken (convulsies), bloeddrukdaling (hypotensie)


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Artica´ne Injecties.