Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Menopur«


Geneesmiddel: Menopur«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 24536


Werkzame stof

Menopauze-gonadotrofine (= HMG): combinatie van Follikel-Stimulerend Hormoon (= FSH) en Lute´niserend Hormoon (= LH)

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-voorkwab-hormonen


Andere namen

Humegon«

Menogon«

Pergonal«


Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof (met of zonder toedieningsset): 75 IE follikel-stimulerend hormoon (FSH) + 75 IE lute´niserend hormoon (= LH)


Fabrikant/leverancier

Ferring BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 27813//24536

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 102479//24536
RVG 110931//24536
RVG 113760//24536


Mogelijke toepassingen (= indicaties) o.a.

Onvruchtbaarheid bij de man , bij bepaalde vormen van verstoorde zaadvorming (= spermatogenese)

Onvruchtbaarheid bij de vrouw, bij onvoldoende eicelrijping en ontbrekende eisprong (= anovulatie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Ovarium-kysten of vergrotingen, bepaalde vormen van

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Tumoren van de eierstok (= ovarium-carcinoom), borst (= mammacarcinoom), baarmoeder (= uterus-carcinoom), hypofyse (= -adenoom) of hypothalamus (= -adenoom), prostaat (= prostaatcarcinoom) of testes (testes-tumor).

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit wordt o.a. gebruikt bij de aanvang van de zwangerschap ter ondersteuning van de zogeheten luteale fase.

Borstvoeding

Niet van toepassing.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Menopauze-chorion-gonadotrofine (= HMG) wordt bereid uit de urine van vrouwen na de overgang (= post-menopauze). Het bevat follikel-stimulerend hormoon (= FSH) en lute´niserend hormoon (= LH).

FSH stimuleert bij de vrouw de rijping en het vrijkomen van de eicel (= ovulatie). LH stimuleert de productie van oestrogenen. dat nodig is voor het vrijkomen van de eicel (= ovulatie).

Bij de man stimuleert HMG de vorming van mannelijke geslachtshormonen zoals testosteron door de zogeheten cellen van Leijdig in de testikel.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische huiduitslag

Bloedverdikking (= hemoconcentratie)

Braken

Buikpijn

Diarree

Injectieplaats: jeuk, roodheid, pijn, roodheid

Koorts

Meerlingen-zwangerschap, verhoogde kans op

Misselijkheid (= nausea)

Vochtophoping

Opgezet gevoel

Trombose en embolie (= trombo-embolische complicaties)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals krijgt voorgeschreven.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Clomifeen (= Clomid«, Serophene«)

GnRH-agonisten (= bepaalde hypothalamus-hormonen, zoals gonadoreline)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Menopur«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Menopur«.

Bijsluiters