Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Metoprolol Tabletten (generiek)


Geneesmiddel: Metoprolol Tabletten (generiek)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Metoprolol

Geneesmiddelgroep

Beta-blokkers


Andere namen

Lopresor«

Selokeen«

Metocell«


Samenstelling

Retard Tabletten: 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg of 200 mg metoprolol-tartraat per tablet


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Ratiopharm Nederland BV
RVG 12072-3
RVG 101897-900

Centrafarm Services BV
RVG 16551-3
RVG 102065
RVG 102302

Apotex Europe BV
RVG 16944-5

Generics (UK) Ltd
RVG 16985

Actavis BV
RVG 18442-3
RVG 30149
RVG 100436
RVG 1004446-8

Mylan BV
RVG 25267-8=12072-3
RVG 103182-5

Apothecon BV
RVG 102063
RVG 102323
RVG 106205-6

Pharmachemie B.V.
RVG 28990=16553
RVG 30129-33
RVG 56499-500

Sandoz BV
RVG 32376-80
RVG 57720-1

Accord Healthcare Ltd
RVG 57170-1

Apotex BV
RVG 102064
RVG 102326

Foxfarma B.V.
RVG 105921-2

Teva Nederland B.V.
RVG 113597
RVG 113602-4


Toepassingen (= indicaties)

Angina pectoris, stabiele

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Hartritmestoornissen (= hart-aritmieŰn)

Migraine

Hartfalen (= hartinsufficiŰntie, hartzwakte, insufficientia cordis)

Hartinfarct, acuut (= acuut myocardinfarct)

Voorkˇmen van een tweede hartinfarct

Schildklierfunctie, verhoogd (= hyperthyreo´die)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Hartblok (= AV-block), 2e- en 3e-graads

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Cardiogene shock

Feochromocytoom, onbehandeld

Hartfalen, niet adequaat behandeld

Myocardinfarct, bepaalde typen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor ÚÚn op meer van de bestanddelen

'Sick sinus'-syndroom

Sinusbradycardie, klinisch relevante

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap.

Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap en/of bevalling niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk en kan nadelige effecten hebben op de zuigeling.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en een verminderd rectie- en concentratievermogen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn blokkeert de zogenaamde bŔta-receptoren, o.a. die op het hart. Hierdoor wordt de hartprestatie (= hart-minuut-volume) geremd en neemt het zuurstofgebruik door het hart af (= negatief-inotrope werking). Dit medicijn vertraagt bovendien de AV-prikkelgeleiding over het hart (= anti-aritmische werking) en verlaagt ook de bloeddruk (= antihypertensieve werking).

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ademnood door bronchospasmen

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Concentratie- en reactievermogen, verminderd

Depressie

Droge mond

Duizeligheid

Hartfalen

Hartfrequentie, verlaagde (= bradycardie)

Hoofdpijn

Koude en blauwe vingers en tenen (= perifere ischemie)

Leverfunctie-stoornissen

Maagdarm-klachten

Overgevoeligheidsreacties van de huid

Slaapstoornissen

Vermoeidheid

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen is gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Als effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol

Calcium-antagonisten, bepaalde

Cimetidine (Tagamet«)

Clonidine (Catapresan«, Dixarit«)

Epinefrine (EpiPen«)

Ergotamine (Cafergot«, Ercycof«)

Floctafenine (= Idalon«)

Hartglycosiden

Hydralazine ((Apresoline«)

Lidoca´ne (= Xyloca´ne, Xylocard«)

Pijnstillers, bepaalde (= prostaglandine-synthetase-remmers)

Rifampicine (= Rifadin«, Rimactan«)

Verapamil (= Geangin«, Isoptin«)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de verpakking

Tablet(ten) tijdens of na het ontbijt heel innemen met ruim water.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen snoepjes zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit mÚÚr dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Metoprolol Tabletten

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Hartfrequentie-afname, bloeddrukdaling, hartfalen, ademhalingsproblemen(bronchospasmen), spierschokken over hele lichaam (= gegeneraliseerde convulsies), bewusteloosheid (= coma)

Algemeen

Blijf kalm en neem zo snel mogelijk telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de verpakking bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Metoprolol Tabletten (generiek).