Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Alfa-epoŽtine Injecties


Geneesmiddel: Alfa-epoŽtine Injecties

Alleen op recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Alfa-epoŽtine


Andere namen

Eprexģ


Samenstelling

Eprexģ: Injectievloeistof, flacons 0,5 ml en 1 ml: 2.000 Internationale Eenheden (= IE) alfa-epoŽtine; flacons 1 ml: 4.000, 6.000, 8.000 of 10.000 IE alfa-epoŽtine of flacons 0,3, 0,4 en 0,5 ml: 40.000 IE alfa-epoŽtine (de injectievloeistof bevat polysorbaat 80).


Fabrikant/Leverancier

Eprexģ: Janssen-Cilag BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkůmen (= preventie) en behandeling van bepaalde vormen van bloedarmoede (= anemie)

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ongecontroleerde

Grote operaties van het bewegingsapparaat (= orthopedische operaties) waarbij geen of onvoldoende eigen (= autoloog) bloed verzameld is en waarbij sprake is van een ernstige aandoening van de kransslagaders (= coronaire arteriŽn van het hart), slagaders elders in het lichaam (= perifere arteriŽn), halsslagader (= arterie carotis), bloedvaten van de hersenen (= cerebrale bloedvaten), recent hartinfarct (= myocard-infarct) of stoornis in de hersendoorbloeding (= cerebraal vasculair accident = CVA)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Wanneer geen adequate trombose-voorbehandeling (= anti-trombotische profylaxe) mogelijk is

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel tijdens de zwangerschap bij voorkeur niet toedienen om de hoeveelheid eigen bloed (= autoloog) bloed te verhogen.

Borstvoeding

Dit middel tijdens de periode van borstvoeding bij voorkeur niet toedienen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wta medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en verwardheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen


Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn bevat een recombinant groeifactor (= epoŽtine), die de vorming van bloed (= erytropoŽse) stimuleert.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), incidenteel met hoofdpijn, gevoels- en/of bewegingsstoornissen (= sensomotorische stoornissen) en verwardheid

Griep-achtige verschijnselen, zoals hoofdpijn, duizeligheid, gewrichtspijn, vermoeidheid, gevoel van zwakte (vooral in het begin van de behandeling)

Huidreacties, niet-specifieke

Shunt-trombose (= stolselvorming in verbindende bloedvaten)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Medicijnen die zich aan rode bloedcellen binden, zoals bijvoorbeeld ciclosporine (= Neoralģ, Sandimmuneģ)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts .


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Eprexģ

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat behalve alfa-epoŽtine ook polysorbaat 80.Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Alfa-epoŽtine Injecties.