Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Benserazide/Levodopa Capsules/Tabletten


Geneesmiddel: Benserazide/Levodopa Capsules/Tabletten

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stoffen

Levodopa en benserazide

Geneesmiddelgroep

Parkinson-middelen


Andere namen

Madoparģ


Samenstelling

Madoparģ capsules: 50 mg levodopa en 12,5 mg benserazide-hydrochloride per capsule

Madoparģ capsules '125': 100 mg levodopa en 25 mg benserazide-hydrochloride per capsule

Madoparģ capsules '250': 200 mg levodopa en 50 mg benserazide-hydrochloride per capsule

Madoparģ capsules, gereguleerde afgifte ('HBS'): 100 mg levodopa en 25 mg benserazide-hydrochloride per capsule

Madoparģ tabletten 'Dispers '125': 100 mg levodopa en 25 mg benserazide-hydrochloride per tablet

Madoparģ tabletten '125': 100 mg levodopa en 25 mg benserazide-hydrochloride per tablet

Madoparģ tabletten '250': 200 mg levodopa en 50 mg benserazide-hydrochloride per tablet


Fabrikant/leverancier

Madoparģ: Roche Nederland BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Parkinson (parkinsonisme), met uitzondering van parkinsonisme als bijwerking van medicijngebruik

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloedafwijkingen (= hematologische aandoeningen), indien niet (goed) behandeld

Hart- en vaataandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen), indien niet (goed) behandeld

Hormoon-aandoeningen (= endocriene aandoeningen), indien niet (goed) behandeld

Lever-aandoeningen

Long-aandoeningen

Nier-aandoeningen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Kinderen en volwassenen jonger dan 25 jaar

Staar (= glaucoom), bepaalde vorm (= gesloten kamerhoekglaucoom)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof onderdrukt de vorming en afgifte van moedermelk (= lactatie).

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht (= foetus) of de boreling (= neonatus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Hel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan een negatieve invloed hebben op uw reactie- en concentratievermogen.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Ouderen zijn dikwijls gevoeliger voor de invloed medicijnen op hun reactie- en concentratievermogen.

Gelijktijdig gebruik van dit medicijn met alcohol wordt sterk ontraden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn verhoogt waarschijnlijk de dopamine-concentratie in de hersen, waardoor de dopamine-receptoren sterker worden gestimuleerd. Hierdoor nemen bepaalde verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals verminderde beweeglijkheid (= hypokinesie), spierstijfheid en bevingen (=tremoren), af.

Dit medicijn remt de productie van moedermelk.

Algemeen

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bevingen (= tremoren)

Bewegingsstoornissen (= dyskinesie), bepaalde (o.a. onwillekeurige bewegingen)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloeddrukdaling bij (plotseling) opstaan (= orthostatische hypotensie), vooral in het begin

Braken

Delirium (= delier), toxisch

Depressie

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieŽn)

Huid, roodkleuring in gezicht en hals (= flushing, 'blozen')

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Psychosen, toxische

Slaapstoornissen

Stijfheid

Verwardheid

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen opgemerkt en aangemeld zijn bij de daarvoor verantwoordelijke instantie.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antidepressiva, bepaalde (= MAO-A-remmers)

Anti-braakmiddelen, bepaalde (fenothiazinen)

Antipsychotica

Benzodiazepinen

Cyclopropaan

Ferrofumaraat

Halothaan

Methionine

Methyldopa (= Aldometģ)

Papaverine

Parasympathicolytica

Reserpine

Trichloorethyleen

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de verpakking.

Innemen met voedsel.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (zie ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet māār dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer niet op eigen initiatief medicijnen van de dokter met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien een andere dosering of een ander medicijn nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u ook de apotheker om advies vragen.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Madoparģ

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Benserazide/Levodopa Capsules/Tabletten.