Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Dossiers Nieuws & Blogs
Ziektebeelden Gezondheidstests
Medicijnen Overig

laboratoriumwaarden

Een huisarts kan veel symptomen herkennen, maar om een gedegen diagnose te stellen, moeten er vaak verschillende tests uitgevoerd worden. De resultaten daarvan worden weergegeven in een uitslag met laboratoriumwaarden. Als deze waarden afwijken van de standaarden, dan kan dat betekenen dat er iets aan de hand is én is direct duidelijker in welke richting gekeken moet worden.

Terug naar boven

bloedbezinkingssnelheid

Een belangrijke laboratoriumwaarde is de bloedbezinkingssnelheid, de BSE. Dit is de snelheid waarmee de rode bloedcellen bezinken. Dit wordt getest met behulp van een buisje bloed en de zwaartekracht. Als er sprake is van een ziekte waarbij het aantal eiwitten in het bloed toeneemt, dan bezinkt het bloed sneller. Als het aantal rode bloedcellen in het bloed toeneemt, dan is weer sprake van een lagere bloedbezinkingssnelheid, omdat het bloed dan stroperiger wordt.

Terug naar boven

hemaglobinewaarde

De hoeveelheid rode bloedlichaampjes in het bloed wordt uitgedrukt in de hemaglobinewaarde. Deze waarde is belangrijk, omdat de rode bloedcellen zorgen voor het vervoer van zuurstof en koolstofdioxide in het bloed. Volwassen mannen hebben over het algemeen net wat meer rode bloedlichaampjes dan volwassen vrouwen. Bij sporters is de hemaglobinewaarde ook hoog, omdat zij er alles aan doen om voldoende zuurstof door het lichaam te laten pompen. Dit kan ook wel eens te ver gaan; als er sprake is van bloeddoping.

Terug naar boven

hematocriet

De hematocrietwaarde geeft aan hoeveel ruimte in het bloed wordt opgenomen door de rode bloedcellen. Dit kan getest worden met een buisje bloed, dat gecentrifugeerd wordt. De rode bloedcellen komen dan onderin te zitten, de witte bloedcellen daar bovenop. Helemaal bovenin het buisje vind je het plasma terug. Een te lage hematocrietwaarde kan wijzen op bloedarmoede, terwijl een te hoge waarde een grotere kans op hart- en vaatziekten betekent.

Terug naar boven

ijzer

IJzer komt ook in het bloed voor. Dit wordt opgenomen uit voedsel en herverdeeld in het lichaam. IJzer zit onder meer in appelstroop en spinazie en beschermt tegen bloedarmoede. Ook hiervoor geldt; de waarde mag niet te hoog worden, maar ook zeker niet te laag blijven.

IJzer in het bloed wordt ook wel 'serumijzer' genoemd. Over het algemeen hebben mannen meer ijzer in hun lichaam dan vrouwen. Na de overgang neemt de hoeveelheid ijzer in het bloed van vrouwen toe.

Terug naar boven

bronnen

'Hemaglobinewaarde', Wikipedia.nl
'Hematocriet', Wikipedia.nl
'Erytrocytbezinkingssnelheid', Wikipedia.nl
'Serumijzer', Wikipedia.nl

Terug naar boven

Lab(oratorium)-waarden

BSE(bloedbezinkingssnelheid, 'bezinking' in mm/uur):
- pasgeborenen (neonaten) .............0-2,2
- kinderen < 10 jaar.........................< 3-13
- vrouwen < 50 jaar ........................< 20
- vrouwen > 50 jaar ........................< 30
- mannen < 50 jaar ........................<15
- mannen > 50 jaar ........................< 20
NB. Bij duidelijk hogere BSE-waarden dan hierboven opgegeven is er vermoedelijk sprake van een afwijking in de bloedsamenstelling.

Hb (hemoglobine-waarde; in millimol per liter bloed):
vrouwen:
- normale Hb-gehalte ...................... 7,3 - 10
- bloedarmoede ............................< 7,3
mannen:
- normale Hb-gehalte ...................... 7,8 - 10,8
- bloedarmoede ............................< 7,8
NB. Als de Hb-waarden lager zijn dan 7,8 mmol/l is (vermoedelijk) sprake van bloedarmoede (= anemie).

Hematocriet (hoeveelheid rode bloedcellen per liter bloed in l/l):
- mannen: 0,45-0,55 l/l
- vrouwen: 0,40-0,50 l/l
NB. Als de hematocriet-waarden te hoog of te laag zijn is er mogelijk sprake van een stoornis in de aanmaak en/of afbraak van rode bloedcellen.

IJzer (micromol ijzer per liter bloedplasma):
- pasgeborenen (= neonaten) ..........17 - 24
- vrouwen ......................................10 - 25
- mannen ...................................... 14 - 28
NB. Als de ijzer-waarden lager zijn is (vermoedelijk) sprake van ijzer-gebrek en als de waarden hoger zijn van ijzer-stapeling.

PSA (prostaat-specifiek-antigeen-waarden in microgram per liter bloedplasma):
- tot 40 jaar ................................. < 2,0
- 40-50 jaar ................................. < 2,5
- 50-60 jaar ................................. < 3,5
- 60-70 jaar ..................................< 4,5
- 70-80 jaar ..................................< 6,5
NB. Als de waarden hoger zijn dan hierboven opgegeven is (vermoedelijk) sprake van prostaat-vergroting.

Advertorial

Advertorial

Consumed op facebook

Gezondheidstest

Consumed Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de gratis ConsuMed nieuwsbrief
Technische realisatie door Madicine Media
Some stock images used under license from Shutterstock