Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Edwards-syndroom, behandeling


Mogelijke behandelingen van Edwards-syndroom (= trisomie 18) o.a.:
- voorkˇmen van zwangerschap na positief genetisch onderzoek
- zwangerschapsonderbreking na positief prenataal onderzoek (o.a. vruchtwaterpunctie, een vlokkentest en chromosomenonderzoek)
- ondersteunende zorg ter verlichting van de verschijnselen

Terug naar Edwards-syndroom