Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Overactieve blaas (OAB)


Overactieve blaas is een syndroom (complex van symptomen) dat wordt veroorzaakt door een overmatige activiteit van de blaas.

Symptomen van overactieve blaas

Mogelijke symptomen:
- Abnormale aandrang tot plassen, al of niet met ongewild urineverlies (urge-incontinentie)
- Vaak plassen
- Nachtelijk plassen (nycturie)

Behandeling van overactieve blaas

Beschikbare behandelingen van overactive blaas:
- Aanpassing levensstijl
- Blaastraining
- Training van de bekkenbodemspieren
- Medicijnen: plasprobleemmiddelen, waaronder urine-incontinentiemiddelen zoals zoals oxybutynine (Dridase®) en tolterodine (Detrusitol®)en solifenacine (Vesiscare®)

Oorzaken van overactieve blaas
Mogelijke oorzaken:
- Aandoening van de zenuwen die de blaas aansturen en/of de spieren van de blaaswand

Zie ook:
- link indicatie 1276]urge-incontinentie

Terug naar blaasaandoeningen


Recept-medicijnen
Betmiga®
Detrusitol®
Dridase®
Emselex®
Kentera®
Mirabegron Tabletten
Oxybutynine Tabletten (generiek)
Solifenacine Tabletten
Solifenacine/Tamsulosine Tabletten
Tolespes®
Tolterodine Tabletten (generiek)
Toviaz®
Tulerin®
Urolin®
Vesicare®
Vesomni®
Volutsa®
ADVERTORIAL

Heeft u een overactieve blaas? Doe de plastest!

Mensen met een overactieve blaas moeten vaak opeens heel nodig plassen en kunnen hun plas vaak moeilijk ophouden. Bijna een miljoen Nederlanders, mannen én vrouwen, heeft last van een overactieve blaas.

Bij een overactieve blaas trekt de blaasspier te vaak samen, zonder waarschuwing en ook als de blaas nog niet vol is. Iemand moet dan opeens heel nodig plassen, en heeft moeite de plas op te houden. Vaak lukt het niet of nauwelijks om op tijd bij de WC te zijn.

Herkent u zichzelf in deze klachten? Doe dan de plastest