Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Beroepsastma


Astmatische aandoening van de luchtwegen die het gevolg is van een allergische reactie op stoffen (= allergenen) waarmee men tijdens de uitoefening van het beroep regelmatig in contact komt. Voorbeelden: bakkersastma en tuinbouw-allerie.

zie ook: astma

Terug naar: allergische aandoeningen

GERELATEERDE ZELFTESTEN