Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Saneren


Uit de woon-/leefomgeving verwijderen van stoffen die allergie kunnen veroorzaken (= allergenen).

Terug naar allergie-behandeling