Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Pijn, ondraaglijke


Pijn die het lichamelijke en/of geestelijke functioneren vrijwel onmogelijk maakt.

zie ook:
- pijnbehandeling
- palliatieve zorg
- terminale zorg

Terug naar ernst van pijn

GERELATEERDE ZELFTESTEN