Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Obsessief-compulsieve aandoeningen, behandeling


Mogelijke behandelingen van obsessieve compulsieve aandoeningen (o.a.):
- psycho-therapie: meestal langdurig, inzicht geven door confrontatie met de gevolgen van het gedrag, grenzen stellen aan het gedrag, gedrags-, gezins- en/of groepstherapie en psycho-analyse
- psycho-farmaca: indien tevens sprake is van depressiviteit (anti-depressiva) en/of angst (anxiolytica)
- combinatie van psychotherapie en psychofarmaca (meestal)

Terug naar obsessief-compulsieve aandoeningen