Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Hyaliene membranen-ziekte (respiratory distress syndrome, RDS)


Aangeboren longziekte waarbij de wand (= membraan) tussen de longblaasjes en de longbloedvaten voor een belangrijk deel uit doorschijnend (= hyaliene) bindweefsel bestaat. De ziekte komt voor bij sommige te vroeg (= prematuur) of langs operatieve weg geboren kinderen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Lichte tot zeer hevige benauwdheid.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
De oorzaak van hyaliene membranenziekte is niet bekend.

Mogelijke medicijnen: zie luchtweg-middelen, restgroep

Terug naar long-aandoeningen
Recept-medicijnen
Alvofact®
Colfosceril Suspensie
Curosurf®
Exosurf®
Surfactant Suspensie
Survanta®