Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Eileider-kanker


Meest zeldzame vorm van kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen. De verschijnselen, vooruitzichten (= prognose) en behandeling zijn vergelijkbaar met die van eierstok-kanker.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Vage pijn in de onderbuik, waterige of bloederige vaginale afscheiding.

NB. Na uitzaaiing (= metastase) kan de kanker zich verspreiden naar het omringende weefsel of via de lymfe- en bloedvaten naar andere delen van het lichaam.

Mogelijke behandelingen o.a.
- operatieve verwijdering van de eierstokken, eileiders en baarmoeder en -zo nodig- ook het aangedane omringende buik- en lymfe-weefsel
- chemotherapie: zie antikankermiddelen
- bestraling (= radiotherapie)

zie ook: Terug naar aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen (= gynaecologische aandoeningen)

Terug naar kanker
Recept-medicijnen
Alkeran®
Amifostine Injecties
Caelyx® (EU)
Carboplatine Injecties (generiek)
Carbosin®
Carbosol®
Cardioxane®
Chloorambucil Tabletten
Cyclofosfamide Injecties (generiek)
Demotaxel Mono®
Dexrazoxaan Injectie
Dincilezan®
Docetaxel Infusies (generiek)
Dostradixinol®
Doxorubicine Injecties
Doxorubine-Liposomen Infusies
Doxorubin®
Endoxan®
Epirubicine Injectie/Infusie (generiek)
Farmorubicine®
Farmorubicine® Cytosafe
Holoxan®
Hycamtin®
Ifosfamide Injecties
Leukeran®
Melfalan Infusies/Tabletten
Paclitaxel Infusie (generiek)
Paclitaxin®
Paxene®
Potactasol®
Savene®
Taxol®
Taxotere® (EU)
Tolnexa®
Topotecan Infusies (generiek)