Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ademhalingsaandoeningen


Aandoeningen die de ademhaling op de een of andere manier bemoeilijken. Hierdoor kan een tekort aan zuurstof (= hypoxie, anoxie) en/of een overmaat aan kooldioxyde (= hypercapnie) in het bloed ontstaan.

zie:
- ademhalingsstilstand (= apnoe)
- inspanningsastma
(= astma cardiale)
- Cheyne-Stokes-ademhaling
- hypercapnie
- hyperventilatie (= hypocapnie)
- kortademigheid/benauwdheid
- luchtweg-aandoeningen: o.a. astma, bronchitis, COL en long-emfyseem
- obstructief slaapapnoe-syndroom (= OSAS)
- slaap-apnoe
- snurken

Terug naar long-aandoeningen

Bent u snel buiten adem?
700.000 Nederlanders weten niet dat ze COPD hebben.

Doe hier de COPD test.