Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

HypernatriŽmie


Abnormaal hoog natrium-gehalte van het bloed.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Aanhoudend verminderde nier-functie (= chronische nier-insufficiŽntie) en nier-dialyse

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- dorst, bloeddrukverhoging (= hypertensie), te groot bloedvolume (= hypervolemie)

Mogelijke behandeling (o.a.)
- natrium-arm dieet
- medicijnen: bloeddrukverlagers(= antihypertensiva)

zie ook:
- bloeddrukverhoging
- te groot bloedvolume (= hypervolemie)
- hypo-natriŽmie

Terug naar water/elektrolyt-huishouding

Recept-medicijnen
Resonium Aģ