Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Anoftalmie


Zeldzame, aangeboren afwezigheid of onvolledige ontwikkeling van één of beide ogen. Bij anoftalmie zijn één of beide de ogen afwezig en microftalmiezij de ogen klein en onderontwikkeld.
Komt voor bij 3-7 op de honderdduizend pasgeborenen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Onvolledige ontwikkeling van één of beide ogen, slecht gezichtsvermogen, volledig blind, verhoogde oogboldruk (= glaucoom), lenstroebeling (= cataract), gespleten lip of gehemelte, misvormde ledematen, waterhoofd, geestelijke achterstand

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- spontaan (zonder aanwijsbare oorzaak)
- bepaalde ziekten tijdens de zwangerschap: o.a. rode hond (= rubella) en waterpokken (= varicella)
- gebruik van bepaalde verdovende of stimulerende middelen en thalidomide (Softenon®)

Mogelijke behandeling (o.a.)
- afbreken van de zwangerschap na vaststelling van de aandoening
- behoud van het gezichtsvermogen voor zover aanwezig en mogelijk
- behandeling van glaucoom
- behandeling van cataract
- kunstoog
- operatieve correcties (o.a. afwijkingen van gezicht en gespleten gehemelte)

zie ook: aangeboren aandoeningen

Terug naar oog-aandoeningen