Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Erfelijke aandoeningen


Aandoeningen die via de genen van één of beide ouders kunnen worden overgedragen op één of meer van de kinderen.

Mogelijke erfelijke aandoeningen (o.a.):
- Adams-Oliver-syndroom
- albinisme
- amyloïdose
- artro-grypose
- Asperger-syndroom
- ataxie van Friedreich
- Bassen-Kornzweig-syndroom
- Becker-spierdystrofie
- chronische myeloïde leukemie (= CML, Philadelphia-leukemie)
- Down-syndroom (= mongolisme, trisomie)
- Duchenne-spierdystrofie
- dwerggroei (= achondroplasie)
- Edwards-syndroom
- fenylketonurie
- fragiel X-syndroom
- fructose-intolerantie
- fructosurie
- galactose-stapeling (galactosemie)
- Gaucher
- Gilles de la Tourette
- glycogeen-stapelingsziekten (= glycogenosen)
- hemosiderose (= ijzerstapelingsziekte)
- hereditair angio-oedeem (= HAE)
- hyperkeratose (= ichthyose)
- Klinefelter-syndroom
- klompvoet
- Lesch-Nijhan
- Osler-Weber
- Prader-Willi-syndroom
- Recklinghausen
- Rendu-Osler-Weber
- Rett-syndroom
- sikkelcel-anemie
- Stickler syndroom
- Triple-X-syndroom
- trisomie-18 (= Edwards-syndroom)
- trisomie-21 (= Down-syndroom)
- Turner-syndroom
- von Willebrand-bloederziekte
- Waterhouse-Friderichsen
- XYY-syndroom

zie ook:
- gen-afwijkingen
- chromosoom-afwijkingen
- overerving
- erfelijkheidsleer

Terug naar aangeboren aandoeningen