Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Huid-tumoren, kwaadaardige (huidkanker)


Huidgezwellen met een betrekkelijk grote kans op uitzaaiing (= metastaseren) o.a.:
- basocellulair carcinoom
- Kaposi-sarcoom, kwaadaardige vorm
- melanoom
- plaveiselcel-carcinoom
- ziekte van Bowen (= intra-dermaal carcinoom)
- ziekte van Paget

Terug naar huid-tumoren