Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Feochromocytoom (bijnier-tumor)


Sterk verhoogde afgifte van epinefrine (= adrenaline) en norepinefrine (= noradrenaline) door het bijnier-merg waardoor de bloeddruk sterk en blijvend is verhoogd (= hypertensie).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Hevige hoofdpijn, netvliesbloedingen, duizeligheid bij plotseling opstaan, hartkloppingen en woede-aanvallen.

Oorzaak
Bijnier-gezwel van cellen (= chromaffiene-cellen) die een overmaat aan norepinefrine (= adrenaline) produceren.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: o.a. metirosine (= DemserŽ) en fentolamine (= RegitineŽ)

Terug naar bijnier-aandoeningen
Recept-medicijnen
DemserŽ
Fentolamine Injecties
Metirosine Capsules
RegitineŽ