Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Hanta-virus


Ernstige, soms levensbedreigende virusziekte die via knaagdieren op mensen wordt overgedragen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Koorts, spierpijn, braken, buikpijn, diarree, hoesten, kortademigheid, ernstige bloeddrukdaling, vocht in de longen, nier- (o.a. hoofdpijn, rugpijn, buikpijn) en long-aandoeningen, onderhuidse bloedingen, sufheid, circulatoire shock.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- mits tijdig toegediend: ribavirine (Copegus®, Rebetol®, Virazole®)
- ondersteunende maatregelen: o.a. herstel bloeddruk en nierfunctie

Terug naar virus-infecties
Recept-medicijnen
Boceprevir Capsules
Copegus®
Dasabuvir Tabletten
Exviera®
Incivo®
Olysio®
Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir Tabletten
Rebetol® (EU)
Ribavirine Capsules/Tabletten (generiek)
Simeprevir Capsules
Sofosbuvir Tabletten
Sovaldi®
Telaprevir Tabletten
Victrelis®
Viekirax®
Virazole®