Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

IADL (Instumentele Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)


Lijst met vragen om na te gaan in hoeverre dementerende ouderen nog voor zichzelf kunnen zorgen.

Terug naar diagnose van dementie