Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Zelfverminking (automutilatie, factitium)


Verschijnsel bij bepaalde psychische aandoeningen waarbij de patiŽnt zichzelf verwondingen toebrengt om de psychische druk/spanning waaronder hij/zij staat te verminderen. Komt met name voor bij vrouwen van 16-25 jaar.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Overmatige stress-gevoeligheid, slecht kunnen om gaan met stress, verstoorde (familie)relatie, depressie, angst, schuldgevoel, emotionele labiliteit, persoonlijkheidsstoornis (o.a. border-line/depersonalisatie), psychose, seksueel misbruik,
autisme met geestelijke achterstand (= mentale retardatie).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- psychotherapie en/of
- psychofarmaca

Terug naar psychische aandoeningen