Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Refractair


Ongevoelig, onontvankelijk. Voorbeeld: refractaire periode van het hart: periode waarin het hart geen nieuwe prikkels kan vormen.