Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Blauwkleuring, huid en slijmvliezen (cynose)


Blauwkleuring (cyano-) door tekort aan zuurstof in het bloed.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- long-aandoeningen
- hart- en vaat-aandoeningen

Terug naar bloed