Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Delirium tremens (dronkemanswaan)


Lichamelijke en geestelijke reacties op langdurig en/of overmatig alcoholgebruik (= alcohol-intoxicatie).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Rood en opgezet gezicht, voortdurend beven (= tremor), hevige onrust, slapeloosheid (= insomnia), zien van voorwerpen die er niet zijn (= gezichtshallucinaties) en achtervolgingswaan (= paranoia).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: o.a. clomethiazol, clorazepaat, Distraneurine®, Tranxène®

Terug naar delier
Recept-medicijnen
Clomethiazol Drank/Injecties
Clorazepaat Capsules (generiek)
Distraneurine®
Tranxène®