Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Delier (delirium)


Delirium of delier is een bewustzijnsverandering die meestal snel ontstaat (binnen enkele uren tot dagen) en zich in sterk wisselende mate kan voordoen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- onvermogen om de aandacht vast te houden of te richten op iets anders
- blijven herhalen van hetzelfde antwoord op een eerdere vraag
- geheugen-stoornissen (= amnesie)
- verward denken en praten
- verminderd begripsvermogen
- onredelijke verwachtingen (= illusies, waanideeŽn)
- waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- dementie ('Alzheimer')
- bijwerking van bepaalde medicijnen (met name slaapmiddelen, angst-dempende middelen en kalmerende middelen, drugs)
- na onthouding van bepaalde medicijnen, acohol of drugs (= abstinentie-verschijnselen)

zie ook: delirium tremens

Terug naar bewustzijnsstoornissen