Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Accommodatiespier-verlamming (cycloplegie)


Verlamming van de accommodatie-spieren van het oog. De accommodatie-spieren maken de ooglens boller of minder bol. Hierdoor kan het oog op verschillende afstanden scherp worden ingesteld (= accommoderen). Bij verlamming van de accomodatie-spieren wordt de pupil sterk verwijd.
Accomodatiespier-verlamming wordt toegepast bij oog-onderzoek.

Mogelijke medicijnen (o.a.)
- pupilverwijdende middelen

Terug naar oog-aandoeningen
Recept-medicijnen
Atropine Minims®
Atropine Oogdruppels (generiek)
Atropine Oogdruppels FNA
Cyclogyl®
Cyclopentolaat Minims®
Homatropine Minims®
Homatropine Oogdruppels
Oculoguttae atropini FNA 1%