Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Burn out


Emotionele uitputting bij mensen die zich beroepsmatig (te) sterk betrokken voelen bij andere mensen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
(Over)vermoeidheid, prikkelbaarheid, slaap-stoornissen, depressiviteit, verslavingsdrang (roken, alcohol en/of drugs).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- uitrusten/vakantie/tijdelijk verlof
- psychotherapie: o.a. mental coaching/counceling ter verminderen van de professionele emotionele betrokkenheid
- medicijnen: o.a. slaapmiddelen en anti-depressiva
- ontwenningskuur, zo nodig

zie ook:
- stress
- overspannenheid

Terug naar psychische aandoeningen