Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Quetelet-index (QI, Body Mass Index, BMI)


Maat voor de verhouding tussen het lichaamsgewicht en de lichaamslengte.

Quetelet-index (kg/mē): lichaamsgewicht in kilogrammen (kg) gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in meters (mē)

Het lichaamsgewicht is normaal:
- bij een QI van 20-25. Dit geldt zowel voor zowel vrouwen als mannen. Bijvoorbeeld: een vrouw 1,85 m met een gewicht van 85 kg heeft een QI van 25.
- bij een taille (= middel-omtrek) kleiner dan 80 cm (bij vrouwen) of kleiner dan 94 cm (bij mannen).

zie ook:
- overgewicht
- ondergewicht

Terug naar gewicht