Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Chronische obstructieve longziekten (COL, chronic obstructie pulmonary disease, COPD)


Blijvende vernauwing van de onderste luchtwegen (= bronchiën) zonder dat er sprake is van ontsteking van de luchtwegen (zoals bij astma).

Er lijden in Nederland naar schatting 1 miljoen mensen aan een of andere vorm van COL
De meest voorkomende vormen zijn chronische bronchitis en (long-)emfyseem, dat meestal pas op latere leeftijd optreedt en dan vooral bij rokers. COPD (= Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is de Engels-talige afkorting voor COL.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Hoesten met of zonder longslijm (= sputum) en kortademigheid (= dyspnoe, apnoe). Uiteindelijk kan blijvende ademnood (= chronische respiratoire insufficiëntie) ontstaan.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Roken is de belangrijkste oorzaak van chronisch obstructieve longziekten. Daarnaast spelen ook aanleg en luchtverontreinigingen als ozon en stikstofoxide een rol.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
De behandeling is sterk afhankelijk van de aard en de ernst van de aandoening.
- voorkómen (= preventie) van het inademen van provocerende stoffen
- medicijnen: astma- en COL-middelen, waaronder luchtweg-verwijdende middelen (= broncho-spasmolytica) bv Symbicort®, Seretide®, Foster® (NEXT-haler), Atimos®) en longslijm-oplossende middelen (= mucolytica)

Terug naar luchtweg-aandoeningen

Bent u snel buiten adem?
700.000 Nederlanders weten niet dat ze COPD hebben.

Doe hier de COPD test.

Recept-medicijnen
Albicort®
Assieme Turbuhaler 200/6 (parallel import)
Beclometason/formoterol Inhalaties (generiek)
Berodual®
Betamethason Injecties/Tabletten
BiResp Spiromax®
Celestone®
Cortison Tabletten (generiek)
Decadron® Injecties
Depo-Medrol®
Dexamethason Capsules FNA
Dexamethason Capsules/Injecties/Tabletten
Dexsol®
DuoResp Spiromax®
Fenoterol/Ipratropium Inhalaties
Flusalio®
Fluticason/Formoterol Inhalaties
Fluticason/Vilanterol Inhalaties
Flutiform®
Formodual® Aerosol
Formoterol/Budesonide Inhalaties
Foster® (NEXT-haler)
Hydro-Adreson Aquosum®
Hydrocortison Crème/Zalf
Hydrocortison Crème/Zalf FNA
Hydrocortison Injecties/Tabletten (generiek)
Iffeza®
Indacaterol/Glycopyrronium Inhalaties
Kenacort-A®
Lodotra®
Methylprednisolon Injecties (generiek)
Methylprednisolon/Lidocaïne Injecties
Metypresol®
Oradexon®
Prednison Tabletten (generiek)
Relvar® ellipta
Salmeterol/Fluticason inhalaties (generiek)
Seretide®
Sinestic®
Solu-Cortef®
Solu-Medrol®
Symbicort®
Triamcinolon Tabletten
Triamcinolon-acetonide Injecties
Trispan®
Ultibro® Breezhaler
Xoterna® Breezhaler