Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Egomanie (egotisme)


Overwaardering van zichzelf; zelf-overschatting; grootheidswaanzin; overmatig superioteitsgevoel.

Terug naar nacistische persoonlijkheidsstoornis