Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Apraxie


Onvermogen om bepaalde bewuste taken uit te voeren waarbij een geco÷dineerde beweging moet worden onthouden en uitgevoerd.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Hersenletsel door ongeluk, verwonding, beroerte, hersenbloeding, hersentumor, dementie, ALD, MS, bepaalde psychische aandoeningen

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandeling van de oorzaak (= causaal, curatief)
- behandeling van de verschijnselen (= symptomatisch)

Terug naar psychische aandoeningen